P6160146En lista i ingen särskild ordning för denna speciella stund.

1. Sommarregn

2. Nattjoggning

3. Svarta tånaglar

4. Kvinnor – som återinför livskraft och skönhet

5. Vilda blommor på ängar och vid vägkanterna

6. Vänliga igelkottar

7. Stunder av eftertanke

Annonser