Jajamensan. Nötskalet är som följer: vinterbröllop, tolvslaget ensam i bilen, torgfyrverkerier med fotvärme, sparkling wine and hazel nuts with Papaa, Pja, Matsku samt en timme med youtube klipp och familjen i skratt.

Hjärta. Hjärta. Hjärta.

I’m wandering, wondering, losing, fighting, lost, closing, waiting, sighing, hoping, crying, rising, trembling, guessing, making warfare… So brace yourselves… New Year,

here I come.

Annonser