Let me tell you – Byron Bay ar inte som andra stallen. Det ar en liten plutiby i rural Australia med shopping och cafeliv av en helt sarskild kaliber. Det ma bli var raddning. Nar jag sitter dar pa mitt bokcafe med boken i handen och kaffet i den andra och ser pa gatulivet, kanns det som om jag lever i en drom. Det far mig foljaktligen att tanka: vad blir min nasta drom? Det ar en konstig kansla. Nar man vagar ga sa langt for att se sina drommar komma till liv pa riktigt. Da maste man mitt i allt hitta pa nya och storre drommar.

Annonser