Barns närvaro läker själen.

Jag gläds åt detta citat. Det påminner mig om tiden efter mitt livs största skilsmässa. Att hålla ett spädbarn i famnen hade en lugnande effekt på mig under den tiden. Jag drogs till dem, de små liven som jag så gärna ville omsluta.  Jag fick lära mig hur  mycket tröst ett oskyldigt och tryggt barn kan återspegla. Och även, hur mycket jag ville vara den som skänkte denne denna trygghet.

Annonser